Riool Ontstoppen in de regio

Published Jun 16, 21
6 min read

Rioolonderhoud in de regio

Verstopping In Uw Riolering? Rioolservice  Riool Ontstoppen - 24/7 Bereikbaar! In de buurt

Wij zijn verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein. Zie figuur 1. Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan bent u (of de verhuurder van de woning) zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping. Als de verstopping in gemeentegrond zit, dan zijn wij verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping. Dit repareren we kosteloos, behalve als de verstopping aantoonbaar veroorzaakt is door verkeerd gebruik of als het ontstoppingsstuk stuk is. Een kleine verstopping kunt u vaak verhelpen door uw afvoerputje(s) in de woning te ontstoppen.

Als dat niet helpt, moet u uw ontstoppingsstuk op de erfscheiding van uw perceel op (laten) graven en controleren (zie figuur 1). Deze kosten zijn altijd voor uw eigen rekening. Figuur 1: schematische weergave van de rioolaansluitingen ten opzichte van de erfgrens. Op particulier terrein bevindt zich de particuliere huisaansluiting. Hier zit ook, vlak voor de erfgrens, het ontstoppingsstuk/erfscheidingsput. Op gemeentegrond bevindt zich het gemeentelijke deel van de huisaansluiting en de gemeentelijke hoofdriolering. Hoe weet ik of de onstopping op mijn terrein of op gemeentegrond zit? Als het ontstoppingsstuk ‘droog’ staat, dan zit de verstopping in de riolering op uw terrein.

Ontstopping Van Riolering

Riool Ontstoppen - Riolering Verstopt  Uw Riool Verstopt In de buurt

Als u hiervoor een ontstoppingsbedrijf inschakelt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Als het ontstoppingsstuk vol staat met water, dat zit de verstopping in het riool in gemeentegrond. Is dit het geval, neem dan altijd contact met ons op via telefoonnummer 14 0115. Buiten kantooruren belt u voor dringende zaken naar tel. 088-2052066. De verstopping verhelpen wij zo snel mogelijk en zonder kosten. Behalve als er aantoonbaar sprake is van verkeerd gebruik of als uw ontstoppingsstuk stuk is. Dan zijn de kosten voor uw rekening. Als u zonder overleg met ons zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt voor het verhelpen van een verstopping in het riool in gemeentegrond, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Melden van een verstopping Heeft u last van een verstopping? Wij zijn telefonisch bereikbaar via tel. 14 0115. Buiten kantoortijden kunt u voor dringende zaken bellen naar 088-2052066 (Riool verstopt? Snel opgelost!). Voor minder dringende gevallen kunt u ook een MOR-melding doen. Twijfelt u of de rioolverstopping zich op particulier terrein of op gemeentegrond bevindt? Neem dan altijd contact met ons op. Producten en stoffen die niet in het riool thuishoren De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de inhoud (lozing) van de huisaansluiting op het gemeentelijke hoofdriool. Producten en stoffen die niet thuishoren in de riolering zijn: Vaste stoffen zoals:Luiers en plakstrips daarvan, schoonmaakdoekjes op textiele basis, maandverband, inlegkruisjes, tampons, overig textiel, watten(producten), groente- en tuinafval, koffie- en etensresten, pleisters, verbandmiddelen, kattenbakkorrels, plastic enzovoort.

Riool Ontstoppen De Mogelijkheden En De Kosten Op Een Rijtje. in de regio

Lozing van deze producten kan leiden tot verstoppingen in de particuliere huisaansluiting, maar ook in de gemeentelijke hoofdriolering. Ook kan het lozen leiden tot forse stankoverlast, vervuiling van het milieu en verstoring van biologie. Daarnaast kunnen etensresten ook ongedierte, zoals ratten aantrekken. Het is dus beter om voor deze stoffen de daarvoor bestemde afvalcontainer te gebruiken. En olie-/chemische stoffen in te leveren bij de regionale milieustraat. Waar vind ik het onstoppingsstuk? Het ontstoppingsstuk hoort bij uw woning. Het bevindt zich meestal tussen de woning en de erfscheiding (zie figuur 1). Over het algemeen komt de rioolbuis ter hoogte van het toilet de woning uit.

Op de bouwtekening van uw woning treft u hoogstwaarschijnlijk nuttige informatie aan over de ligging van de riolering op uw perceel. Van een groot aantal woningen hebben wij een schets van de plaats van de particuliere huisaansluiting. U kunt deze kosteloos opvragen via telefoonnummer 14 0115 of gebruik het contactformulier. Heb ik wel een ontstoppingsstuk op mijn perceel? In sommige gevallen is bij de aanleg van het riool op uw perceel door de bouwers geen ontstoppingsstuk aangebracht. In dit geval moet u bij een verstopping een opening laten maken nabij de perceelgrens. Dit kan door een gat in de buis te (laten) boren.

Riool Ontstoppen

Bij een een volgende verstopping is de oorzaak dan makkelijker vast te stellen. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Hoe zie ik een verstopping aankomen? Vaak zijn de eerste kenmerken van een verstopping het borrelen van lucht in de afvoerleiding, geluid uit de afvoerleiding en het slecht weglopen van water. Hoe kan ik een verstopping voorkomen? Het voorkomen van verstoppingen begint bij een goed rioolgebruik. Riool ontstoppen - Riolering verstopt. De belangrijkste oorzaken van verstoppingen zijn het doorspoelen van vaste stoffen en producten op olie- en chemische basis. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'Producten en stoffen die niet thuishoren in het riool.

Water dat blijft staan in uw tuin of poort Optrekkend vocht in muren Schimmel of aantasting van vloerhout Een vochtig klimaat in de woning Water in de kruipruimte of kelders Aantasting van uw houten fundering Verdroogde beplanting in uw tuin.

Riool Ontstoppen in de regio

Een Probleem Met De Riolering? Riool Verstopt? In de buurtRioolontstopping Aanvragen

Zorg ervoor dat water kan wegzakken in de ondergrond. Bijvoorbeeld door tuinbestrating te vervangen door planten en gras. Met de aanleg van een infiltratievoorziening in uw tuin houdt u het water vast in de ondergrond. Bijvoorbeeld met een grindkoffer. Dit is meestal een kuil met een filterdoek gevuld met grind. Door de grond met regelmaat open te ploegen, voorkomt u dat regenwater blijft staan. Ventileer uw kelders, kruipruimte en woning goed Vul uw kruipruimte op met een laag schelpen of polystyreenchips (een isolatiemateriaal dat vocht doorlaat) Maak uw kelder of (binnen)muren waterdicht Maak de begane grondvloer water en/of dampdicht Bij een structureel hoge grondwaterstand is herstel of aanleg van drainage rond de woning soms een oplossing.

Herstel of aanleg van drainage is duur - Riool verstopt, wat te doen en wie betaalt wat?.

Verstopping Riool Melden

De gemeente moet zich samen met het Waterschap inzetten om grote schommelingen in de grondwaterstanden in de openbare ruimte te voorkomen. Er zijn door heel Haarlem peilbuizen geplaatst. Iedere twee weken wordt het waterpeil in de buizen gemeten. Stijgt de grondwaterstand sterk dan wordt er onderhoud aan de drainage gedaan. Voorbeelden van onderhoud zijn het reinigen van de drainage en het vervangen van defecte pompen.

Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van hemel- en grondwater op uw terrein. En u zorgt bijvoorbeeld ervoor dat uw vloeren en eventueel kelder vochtdicht zijn. Zodat uw huis in goede staat blijft. Heeft u vragen over grondwater? U kunt terecht bij gemeente Haarlem via tel 14 023 of u doet een melding. In dit online meldformulier kiest u bij Wat is het onderwerp van uw melding? voor Meer. Daarna volgt een overzicht met Water, riolering, bruggen en oevers. Voor meer informatie over funderingen kunt u terecht bij de gemeente Haarlem via . Of op het wekelijkse inloopspreekuur: iedere dinsdag van 16.

Riool Ontstoppen - 24/7 Bereikbaar! in de regio30 aan Asterstraat 1. Vanwege het coronavirus gaan de inloopspreekuren voorlopig niet door.

Navigation

Home

Latest Posts

Airco Thuiswerken - airmade.nl

Published Jan 21, 22
6 min read

Waterontharder Kopen - Prijzen

Published Sep 13, 21
6 min read